We're LIONS

กลับหน้าแรก   
 

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. การกำหนดช่วงเวลาของการแข่งขันในระดับต่างๆ
๑.๑ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๘ ระดับจังหวัด
จัด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๒ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๘ ระดับภาค
จัด วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๑.๓ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๘ ระดับประเทศ
จัด วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

๒. การกำหนดเล่มที่ใช้แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๘
๒.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สารานุกรมไทย เล่มที่ ๑๗, ๒๑ และ ๓๕
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๒, ๔ และ ๑๗
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สารานุกรมไทย เล่มที่ ๑๗, ๒๑, ๓๐, ๓๑ และ ๓๕
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๒, ๔ และ ๑๗


     ผลการแข่งขันสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 18 (ระดับประเทศ)

ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 18 คลิ๊กที่นี่

ผลการประกวดวาดภาพในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 คลิ๊กที่นี่

ผลการประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 คลิ๊กที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดาวน์โหลดโลโก้

  วีดีทัศน์มาใหม่
  วีดีทัศน์น่าสนใจ
 
เอกสาร และคู่มือต่าง ๆ

วีดีทัศน์อื่น ๆ

 

 
 
สำนักเลขาธิการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย คลิ๊กดูแผนที่
300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-7415364-71 โทรสาร 02-7415372 E-mail : lionsmd310@hotmail.com